Archiv autora: Lenka Laifertová

Co jsou to „roráty“?

Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte shůry). Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu. Roráty jsou komponovány způsobem nazývaným „tropování“. To znamená, že bylo použito některé melodie gregoriánského chorálu, které byl dán nový český text. Celý takto nově vzniklý zpěv (např. Introitus, Kyrie, atd.) byl ještě na vhodných místech rozdělen a proložen písněmi. Došlo tak k vzniku jedinečného útvaru, kdy chorální úseky navozují myšlenku, která je rozvíjena písněmi. Chorály pak vždy zpívala literátská bratrstva z kůru, při zpěvu písní se připojoval zpaměti i lid. Původ rorátních mší lze hledat v době vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století.

Den se sv. Václavem

V sobotu 10.9. jsme se ráno sešli na faře. Na seznamu očekávaných bylo skoro 20 dětí. Program odstartoval hrou s toaletním papírem. Každý dostal za úkol vzít si tolik kousků, kolik si myslí, že bude potřebovat. Kousek papíru znamenal jednu informaci, kterou nám o sobě musel prozradit. Po seznamovací hře jsme se dověděli něco o sv. Václavovi a hned vzápětí jsme se vrhli na další hru. My velcí (Barča, Bety, Bětka a Lenka) jsme chytali mladší děti, které sbíraly papírky s ústřižky latinské modlitby Salve Regina a měli za úkol je složit do správného pořadí. Kdo byl chycen, musel odevzdat život a běžet si pro nový. Běhání unavilo mladší i starší, a proto jsme se šli ovlažit a napít na faru. Následovala další hra, během které jsme zejména ministranty vyzkoušeli ze znalostí částí kostela a bohoslužebných pomůcek. Kdo měl odvahu, mohl se vyšplhat až ke zvonu ve věži kostela. Zasloužený oběd nám dodal sil a zábava mohla pokračovat. Možností bylo mnoho. Někteří zdobili trička, jiní sbírali jablka, skákali na trampolíně, probíhal souboj s meči a největší radost nám udělal otec Petr, když v tom parném odpoledni pustil vodu z hadice a my jsme se mohli pořádně ochladit. Před příjezdem rodičů jsme dostali malou odměnu za celodenní snažení a plní zážitků jsme vyrazili domů.

Barča Laifertová

Farní kavárna

V neděli 8. listopadu se konala jako každou druhou neděli v měsíci farní kavárna. Nutno říci, že novinka se ve farnosti rychle ujala a již má své pravidelné účastníky. Tentokráte jsme měli možnost ochutnat kávu z nového kávovaru a život jsme si osladili pamlsky od našich výborných cukrářek. Příjemná atmosféra byla doplněním mnoha družných hovorů. Pro příznivce halových sportů byl k dispozici stolní fotbal. Zároveň byla otevřena farní knihovna, která se úspěšně rozrůstá o mnohé tituly. Některé členy farnosti vylákalo na zahradu na listopad nezvykle teplé a slunečné počasí. Rozložitý ořech se stal nejen útočištěm v divoké bitvě, ale i zdrojem střeliva a nejmladší děti si na vystřelených nábojích velmi pochutnaly.

Na příští setkání jste srdečně zváni v neděli 13. prosince. Pro děti bude připraven program v podobě výroby ozdob na vánoční stromky do kostela, zapojit se mohou i rodiče, proto prosím přijďte v hojném počtu.

Vojta Hrbáč a Lenka Laifertová

Farní kavárna

Milá JAKTAŘSKÁ RODINO,

5.4. oslavíme Boží hod velikonoční! Přesná definice slova OSLAVA mi není známa, ale jistě k ní patří nejen jídlo a pití, ale i dobrá společnost a zábava. Ptáte se, kde se to vše dá najít pohromadě? Začneme mší svatou v 9.30 a po jejím skončení bude veselí pokračovat ve farní kavárně. Na své si přijdou nejen milovníci kávy a čaje, ale i jiných dobrot, které si mnozí z nás v postní době odpírali. Děti budou moci zjistit, co se skrývá pod názvem Velikonoční příběh.

Všichni farníci i s přinesenými dobrotami vítáni :-D