Archiv pro měsíc: Listopad 2016

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Pondělí – Památka Zasvěcení PM v Jeruzalémě
Úterý – Památka sv. Cecilie, panny a mučednice
Čtvrtek - Památka sv. Ondřeje a druhů mučedníků
Neděle – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – cyklus A

 • V pondělí bude adorace i možnost sv. smíření před mši svatou ve Vlaštovičkách od 17.00 hod. Stejně i ve čtvrtek v Milostovicích.
 • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE v 18.45 hod. Téma: 7. kap. – posílit výchovu dětí
 • RORÁTY: v úterý v 6.30 hod. a v sobotu v 7.00 hod. budou rorátní mše svaté. V sobotu po dobu adventu nebudou večerní mše svaté.
 • V neděli 27. listopadu v naší farnosti proběhne adventní koncert farní scholy v 18.00 hod. v kostele.

Celý příspěvek

Adventní koncert

adventni_koncertJaktařská schola od sv. Petra a Pavla vás srdečně zve na koncert rorátních a adventních písní. Budeme se na vás těšit v první neděli adventní 27. listopadu 2016 v 18 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Jaktaři.

Abyste mohli snadněji pozvat i své přátele nebo sousedy ve vaší obci, nabízíme ke stažení plakátek k akci i malé pozvánky.

Blíží se roráty

Tak, jako již v minulých letech, budou v době adventní v našem farním kostele slaveny rorátní mše svaté.

Každé úterý v 6:30, každou sobotu v 7:00. Nově bude v sobotu s rorátní mší svatou zrušena večerní mše svatá.

Zveme vás všechny – připojte se ke slavení očekávání Kristova narození.

Knihy z naší farní knihovny – malá recenze

První kniha s téměř neskutečným životním příběhem jednoho kněze se jmenuje S BOHEM V RUSKU. Napsala ji dvojice autorů – jednak její hlavní aktér, jezuita, kněz Walter J Ciszek SJ a druhak jeho spolubratr Daniel L. Flaherty SJ. Otec Walter v ní krátce popisuje svou cestu ke kněžství a členství v Tovaryšstvu Ježíšově a následně důsledek své touhy po misiích v Rusku. Kniha poutavě a přitom bez velkých příkras líčí různé příhody, které otec Walter prožil, a které se nám dnes mohou jevit až nemožné. Z celé knihy vyzařuje skutečnost reálné přítomnosti Boží v každém okamžiku našeho života. To, že Bůh je otec, který se o nás neustále stará, i když životní situace vypadá leckdy bezútěšně a beznadějně.

Pro mě osobně příběh knihy, části života otce Waltra, odkrývá mimo jiné i pohled na úspěšnost jezuitského řádu. A alespoň částečné pochopení současné činnosti práce současného papeže Františka.

Vřele doporučuji k přečtení, hlavně těm, kteří mají dojem, že se dnes máme špatně.

Druhá kniha je oproti první menší jak formátem a počtem stran tak i časovým úsekem, který popisuje. Napsala ji Renée Bonaneauová a nazvala ji REKVIEM ZA VOJÁKA s podtitulem Monte Cassino 1944. Je to fiktivní příběh na pozadí skutečné události z druhé světové války v prostředí benediktinského opatství Casamari v Itálii. Je zde v krátkých kapitolách popisován příběh, který se může jenom stěží stát jindy, než ve vypjatých a hlavně nesmyslných časech válek. Příběh věrnosti Bohu ve velmi těžkých podmínkách válečných útrap, který se stará o jiný příběh věrnosti vlasti, byť zrazené a ideově vyšinuté nacistickou doktrínou.

Velmi poutavé, krátké úseky dovolují zamyšlení nad hloubkami života, utrpení, věrnosti i člověku unavenému po celodenní namáhavé práci. Velmi doporučuji.

Autor je jeden ze čtenářů naší farní knihovny a je rád, že můžeme čerpat z této pokladnice, o kterou se stará náš otec Petr a sestry knihovnice.

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Středa – vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Čtvrtek - Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Pátek - první pátek
Sobota - sobotní památka PM
Neděle – 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V úterý na slavnost všech svatých bude mše svatá v 17.30 hod. ve farním kostele.
 • Ve středu na všechny věrné zemřelé budou mše svaté: Milostovice v 7.00 hod.;
  Jarkovice v 8.00 hod.; Jaktař v 17.30 hod.
 • Výuka katechismu jako obvykle.
 • První pátek – po mši svaté bude společná adorace po večerní mši svaté.
 • V sobotu bude ráno mše svatá v 7.00 hod. na vaše úmysly.