Archiv pro měsíc: Leden 2017

A přišli i velbloudi…

…konkrétně do Miostovic, kde se na svátek Křtu Páně konalo již tradiční vánoční setkání Jaktařské farnosti. Tentokráte byli hostitelé farníci z Milostovic. V místním obecním sále nás uvítal Otec Petr. Na úvod zazněla nejznámější česká koleda Narodil se Kristus Pán. Poté jsme mohli shlédnout divadelní scénku o putování tří králů. Po přezpívání všech známých koled a snědení všech dobrot jsme nedělním mrazivým večerem odcházeli a odjížděli domů. Díky za pěkné odpoledne.

Slavili jsme křest

Na svátek Křtu Páně jsme se společně radovali ze křtu v našem kostele. Při mši svaté o půl desáté byli pokřtěni čtyři členové jedné rodiny. Milá Melánie, Alžběto, Kláro a Tomáši, přejeme Vám hojnost Božího požehnání a radosti z narození pro Krista!

SLAVNOST PANNY MARIE, MATKY BOŽÍ

Pondělí – Památka sv. Basila velikého a Řehoře Naziánského,, biskupů a učitelů církve
Úterý – Nejsvětějšího jména Páně
Pátek - Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek
Sobota - první sobota v měsíci
Neděle – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

  • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné.
  • Ve čtvrtek bude výuka katechismu na faře.
  • Ve čtvrtek budu od nového roku večerní mše svatá posunuta na 17.30 hod. v Milostovicích.
  • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře v 18.45 hod.
  • V pátek je slavnost Zjevení Páně (třech králů) mše svatá bude v 17.30 hod. a bude se žehnat kadidlo, křída, zlato, voda. Můžete si přinést k požehnání tyto věci.
  • V pátek po večerní mši svaté bude společná adorace před NS (jako na první pátek).

Celý příspěvek