Archiv pro měsíc: Duben 2017

Květná neděle

Dnes jsme si společně s celou církví připomněli slavný vjezd Krista Pána do Jeruzaléma.

…Květnou nedělí církev vstupuje do tajemství svého Pána ukřižovaného, pohřbeného a vzkříšeného… …Ježíšův vjezd do Jeruzaléma je předobrazem jeho královské a velekněžské vznešenosti…Křesťané napodobují volání a projevy zástupů, které vyšly naproti Pánu a volaly „Hosana“… (Z misálu)

Pomazání nemocných

Již tradičně na pátou neděli postní jsme se v naší farnosti modlili za nemocné. Otec Petr uděloval v našem kostele svátost pomazání nemocných.

 

 

 

Z modlitby:

Bože, tvůj služebník (tvá služebnice) přijme s vírou svátost nemocných; prosíme tě: ať ho (ji) pomazání tímto olejem posilní a uleví mu (jí) v bolestech. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha Svatého. Amen.

Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní. Amen.

Celý příspěvek

5. NEDĚLE POSTNÍ

Neděle – KVĚTNÁ NEDĚLE

  • Příští neděli křížová cesta v neděli nebude.
  • Příští neděli (květná) mše svatá bude jenom v 9.00 hod. s žehnáním kočiček a průvodem.
  • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné a budu jim udělovat pomazání nemocných.
  • Tento pátek povedou křížovou cestu MINISTRANTI. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele. Večerní mše svatá začne hned bezprostředně po ukončení pobožnosti.

Celý příspěvek