Archiv pro měsíc: Listopad 2020

Ohlášky z 33. neděle v mezidobí

 • Mimořádná situace stále trvá. Proto se u většiny následujících mší sv. v pořadu bohoslužeb neuvádí čas odsloužení. Budou celebrovány ve farní kapli v Jaktaři. Žádný z přijatých úmyslů nebude vynechán!
 • Adorace, během které bude možnost se vyzpovídat, svátostné požehnání a podávání sv. přijímání bude od 16:30 h.: ve středu v kostele v Jaktaři, ve čtvrtek v Milostovicích (bez adorace) a v Kateřinkách pak v pátek. Každou neděli se bude nyní možné vyzpovídat a přijmout Eucharistii v Jaktaři na faře půl hodiny před mší svatou a po ní do deváté hodiny. V Kateřinkách bezprostředně po mši svaté.
 • Začínáme zapisovat úmysly na první pololetí roku 2021. Úmysl je možné nahlásit v sakristii či na faře po udělování svátostí. Nejlepší je napsat přesný text úmyslu na lístek a třeba doplnit i telefonním kontaktem. Je možné nahlásit úmysl i skrze elektronickou poštu. Přednostně přicházejte s jubilejními a výročními úmysly, kde je datum důležité. Neodkládejte zápis úmyslů, nemusí pak být volný termín, který žádáte!
 • Dnes je třetí neděle v měsíci. Dnešní sbírka je na opravy budov farnosti. Pamatujme, prosím, že je pro věřící vždy možnost přispět na potřeby farností skrze jejich bankovní účty, které jsou zveřejněny na internetových stránkách. Je nyní možné využít i tzv. QR kódy.
 • Misijní sbírka má být nakonec uspořádána do konce letošního roku. V naší farnosti proběhne následujícím způsobem: kdo bude chtít přispět na misie v hotovosti, musí u daru sdělit, že je na misie. V případě daru skrze internetového bankovnictví pak napsat do poznámky, že je dar určen na misie.
 • Ve farnosti Jaktař stále hledáme osobu, která by se ujala kostelnické služby. Může být určitě i více osob, které si budou vypomáhat a event. se střídat. Prosím, aby se někdo obětavý našel. Tato oběť bude jednou Bohem velmi oceněna.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 15. 11. do 22. 11. 2020

Ohlášky z 32. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za to, že pamatujete v těchto dnech na zemřelé. V našich farnostech proběhlo kropení hrobů a individuální modlitba u nich, rovněž modlitba „otčenášků“. Za zemřelé z těchto modliteb farnosti Jaktař odslouží o. Mirek mše sv. ve Velkých Heralticích 16., 17. a 18. 11. A za farnost Kateřinky o. Pawel ve Slezských Rudolticích od 9. do 15. 11. včetně. Dále připomínám, že za splnění obvyklých podmínek je možné získat plnomocné odpustky pro zemřelé po celý měsíc listopad.
 • Mimořádná situace stále trvá. Proto se u většiny následujících mší sv. v pořadu bohoslužeb neuvádí čas odsloužení. Budou celebrovány ve farní kapli v Jaktaři. Žádný z přijatých úmyslů nebude vynechán!
 • Ve středu bude od 16:30 h. adorace v kostele v Jaktaři, možnost sv. zpovědi a následně se bude podávat sv. přijímání. V Kateřinkách pak v pátek od 16:30 h. Každou neděli se bude nyní možné vyzpovídat a přijmout Eucharistii v Jaktaři na faře půl hodiny před mší svatou a po ní do deváté hodiny. V Kateřinkách bezprostředně po mši svaté.
 • Začínáme zapisovat úmysly na první pololetí roku 2121. Úmysl je možné nahlásit v sakristii či na faře po udělování svátostí. Nejlepší je napsat přesný text úmyslu na lístek a třeba doplnit i telefonním kontaktem. Je možné nahlásit úmysl i skrze elektronickou poštu. Přednostně přicházejte s jubilejními a výročními úmysly, kde je datum důležité. Neodkládejte zápis úmyslů, nemusí pak být volný termín, který žádáte!
 • Pamatujme, prosím, že je pro věřící vždy možnost přispět na potřeby farností skrze jejich bankovní účty, které jsou zveřejněny na internetových stránkách. Je nyní možné využít i tzv. QR kódy.
 • Ve farnosti Jaktař stále hledáme osobu, která by se ujala kostelnické služby. Může být určitě i více osob, které si budou vypomáhat a event. se střídat. Prosím, aby se někdo obětavý našel. Tato oběť bude jednou Bohem velmi oceněna.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 8. 11. do 15. 11. 2020

Ohlášky ze slavnosti Všech svatých

 • Prožíváme slavnost Všech svatých a v pondělí památku věrných zesnulých, lidově označované jako „Dušičky“. Pamatujme zvláště v těchto dnech na naše zemřelé.
 • Dnes, tj. v neděli 1. 11., byla v Jaktaři čtena jména a sloužena mše svatá za zemřelé z „otčenáškových“ lístků. Zítra, tj. v pondělí 2. 11., pak v Kateřinkách. Příští neděli bude vyhlášeno, kdy budou slouženy další mše svaté za tyto zemřelé. Pán Bůh zaplať všem těch, kteří takto na své zemřelé pamatovali!
 • Není v této době možné uspořádat společné modlitby na hřbitovech, ale lidé je mohou individuálně navštěvovat v naší zemi bez omezení. Chtěl bych situaci řešit tímto způsobem: Kněz by byl přítomen na hřbitově v určitý čas a věřící mohou požádat o individuální kněžskou modlitbu a požehnání hrobů. Tato možnost by byla v pondělí 2. 11. a to v těchto časech: v Kateřinkách od 9:30 do 10:00 h., ve Vlaštovičkách od 10:00 do 10:15 h. a v Jaktaři od 10:15 do 10:45 h. Kněz bude buď u vstupní brány, nebo u kněžských hrobů.
 • Podle dekretu Apoštolské penitenciárie bude možné získávat plnomocné odpustky pro zemřelé po celý měsíc listopad za splnění obvyklých podmínek. Nezapomeňme, že to zahrnuje sv. zpověď a sv. přijímání!
 • Předseda biskupské konference ve svém listě uvádí, že se mše sv. mají sloužit přednostně bez účasti lidu. Proto se u většiny následujících mší sv. v pořadu bohoslužeb neuvádí čas odsloužení. Budou zpravidla celebrovány ve farní kapli v Jaktaři. Žádný z přijatých úmyslů nebude vynechán!
 • Pro tuto situaci nabízím řešení: Ve středu bude od 16:30 h. adorace v kostele v Jaktaři a následně se bude podávat sv. přijímání. Ve Vlaštovičkách bude možnost se vyzpovídat a přijmout Eucharistii ve čtvrtek od 16:30 h. V Kateřinkách bude adorace a po ní možnost přijmout sv. přijímání v pátek v 16:30 h. Každou neděli se bude nyní možné vyzpovídat a přijmout Eucharistii v Jaktaři na faře půl hodiny před mší svatou a půl hodiny po ní. V Kateřinkách bezprostředně po mši svaté.
 • Dnes je první neděle v měsíci; mění se desátky Živého růžence. V tomto týdnu budou návštěvy nemocných: čtvrtek zvláště v Jaktaři a v pátek zvláště v Kateřinkách. Pokud by starší farníci, kteří nyní nedocházejí na mši svatou, ale za standartní situace ano, chtěli také přijmout svátosti, ať se přihlásí.
 • Ve farnosti Jaktař stále hledáme osobu, která by se ujala kostelnické služby. Může být určitě i více osob, které si budou vypomáhat a event. se střídat. Prosím, aby se někdo obětavý našel. Tato oběť bude jednou Bohem velmi oceněna.
 • Pamatujme, prosím, že je pro věřící vždy možnost přispět na potřeby farností skrze jejich bankovní účty, které jsou zveřejněny na internetových stránkách.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 1. 11. do 8. 11. 2020